Hướng dẫn xem báo cáo trên phần mềm quản lý bán hàng Sale 22H

Báo cáo 22H

Hướng dẫn xem báo cáo trên phần mềm quản lý bán hàng sale 22H– Qua bài viết này bạn có sẽ biết cách xem báo cáo trên phần mềm 22H. Bạn cùng theo dõi bài viết nhé !

(Video hướng dẫn xem báo cáo trên phần mềm Sale22H)

I. Hướng dẫn xem báo cáo hoạt động – Hướng dẫn xem báo cáo trên sale 22H.

Báo cáo hoạt động

Bạn vào mục tab “Báo cáo” sau đó chọn vào “Báo cáo hoạt động“. 

Sau đó chọn user cần báo cáo => Chọn khoảng thời gian muốn báo cáo => Lọc để xem báo cáo.

Nếu để mặc định phần mềm sẽ báo cao mọi hoạt động của tất cả user trong mọi thời gian

II. Hướng dẫn xem báo cáo bán hàng – Hướng dẫn xem báo cáo trên sale 22H.

Báo cáo bán hàng

 

Bạn vào mục tab “Báo cáo” sau đó chọn vào “Báo cáo Bán Hàng“.

Muốn tra cứu một phiếu bán hàng bạn cần nhập mã phiếu bán hàng thời gian lập phiếu sau đó bấm “Tra cứu”.

Hoặc chọn tra cứu theo ngày, tháng, năm để xem tất cả các phiếu đã bạn trong khoảng thời gian đó.

Chọn phiếu bán hàng cần hiển thị chi tiết. Sau khi chọn chi tiết bán hàng sẽ được hiển thị ở dưới phần chi tiết phiếu Xuất/Bán.

III. Hướng dẫn xem báo cáo nhập hàng.

Bao Cao Nhap hang

Bạn vào mục tab “Báo cáo” sau đó chọn vào “Báo cáo Nhập Hàng“.

Muốn tra cứu một phiếu nhập hàng bạn cần nhập mã phiếu bán hàng thời gian lập phiếu sau đó bấm “Tra cứu”.

Hoặc chọn tra cứu theo ngày, tháng, năm để xem tất cả các phiếu đã bạn trong khoảng thời gian đó.

Chọn phiếu bán hàng cần hiển thị chi tiết. Sau khi chọn chi tiết bán hàng sẽ được hiển thị ở dưới phần chi tiết phiếu Xuất/Bán.

IV. Hướng dẫn xem Lịch sử xuất nhập hàng.

lich su xuat nhap hang

Bạn vào mục tab “Báo cáo” sau đó chọn vào “Lịch sử xuất nhập hàng“.

Muốn tra lịch sử xuất nhập hàng nhập mã hàng hóa vào ô Mã hang hóa  sau đó chọn ngày tháng sau đó chọn “Tra cứu” để tra cứu lịch sử xuất nhập hàng của mặt hàng muốn tra.

IV. Hướng dẫn xem Báo cáo xuất nhập tồn.

xuat nhap ton

Bạn vào mục tab “Báo cáo” sau đó chọn vào “Báo cáo xuất nhập tồn“.

Muốn xem xuất nhập tồn của tất cả các hàng hóa có trong kho chọn chế độ xem “Hiển thị tất cả sản phẩm” để xem những hàng hóa đang có trong kho hoặc “Chỉ hiện sản phẩm có xuất/nhập kho” để xem các hàng hóa đã xuất và nhập kho. Sau đó chọn khoảng thời gian xuất nhập và bấm “Tra cứu” để tra cứu xuất nhập tồn